•    


     คะแนนการตรวจใบงาน/กิจกรรม

     คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 1.1 คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 3.1
     คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 1.2 คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 3.2
     คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 1.3 คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 3.3
     คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 2.1 คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 4.1
     คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 2.2 คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 4.2
     คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 2.3 คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 4.3

     label

     kumtay
     คลิกดูแนวคำตอบตรงนี้ค่ะ

     label2
     >>บทอาขยานหลัก การอ่านร้อยกรอง บทสักวา มัธยมศึกษาตอนต้น
     >>บทอาขยานหลัก การอ่านร้อยกรอง เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราฟ มัธยมศึกษาตอนต้น
     >>บทอาขยานหลัก การอ่านร้อยกรอง เรื่องรามเกียรติ์ มัธยมศึกษาตอนต้น
     >>บทอาขยานหลัก เรื่องพระอภัยมณี มัธยมศึกษาตอนต้น
     >>บทอาขยานหลัก การอ่านร้อยกรอง เรื่องพระอภัยมณี มัธยมศึกษาตอนต้น
     #บทอาขยานหลัก การอ่านร้อยกรอง เรื่องพระสุริโยทัยขาดคอช้าง มัธยมศึกษาตอนต้น
     #บทอาขยานหลัก การอ่านร้อยกรอง บทวัฒนธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น
     #บทอาขยานหลัก การอ่านร้อยกรอง เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน มัธยมศึกษาตอนต้น
     #
     บทอาขยานหลัก การอ่านร้อยกรอง บทโคลงโลกนิต มัธยมศึกษาตอนต้น
     #บทอาขยานหลัก การอ่านร้อยกรอง เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอนพลายงามพบพ่อ มัธยมศึกษาตอนต้น

     vdo